Disclaimer

1. Prawo własności intelektualnej

Wszystkie materiały dostępne na portalu, włączając ale nie ograniczając się do artykułów, ilustracji, dźwięków i wizualizacji, są prawnie chronione i należą do JogaLifestyle lub ich odpowiednich właścicieli. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych zasobów, bez uprzedniego pozwolenia JogaLifestyle, jest zabronione.

2. Znaki handlowe

Wszystkie znaki handlowe używane na stronie są własnością JogaLifestyle lub ich licencjodawców i są prawnie chronione. Ich nieautoryzowane używanie jest nielegalne i będzie ścigane zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Odpowiedzialność za treść

Informacje dostarczone na stronie są przygotowywane z zachowaniem najwyższej staranności, lecz administrator nie gwarantuje ich dokładności czy kompletności. W żadnym wypadku JogaLifestyle nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia tych informacji, chyba że spowodowane są one umyślnie przez JogaLifestyle.

4. Odnośniki do innych witryn

Strona może zawierać odnośniki do stron internetowych zarządzanych przez podmioty trzecie. JogaLifestyle nie ma kontroli nad tymi witrynami i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Dodatkowo, obecność tych odnośników nie oznacza zatwierdzenia tych stron przez JogaLifestyle.