Kodeks Etyczny

Przywiązujemy wielką wagę do etycznego prowadzenia naszych działań w JogaLifestyle, opierając się na solidnych zasadach moralnych i etycznych.

1. Przegląd

Ten dokument określa nasze zobowiązania w zakresie etyki i zachowań, które kierują wszystkimi naszymi działaniami i relacjami biznesowymi w JogaLifestyle. Staramy się utrzymać najwyższe standardy w zakresie legalności, etyki i przejrzystości.

2. Zasady etyczne

Jako podstawę naszego postępowania uznajemy następujące wartości: prawość, niezłomność, transparentność, poszanowanie dla jednostki, zobowiązanie do uczciwości, przestrzeganie prawa oraz rzetelność w działaniu.

3. Wytyczne etyczne

Aby zachować zgodność z naszymi standardami etycznymi, zalecamy zadawanie sobie pytań, które pomagają ocenić etyczność działań:

    • Czy moje działania są w zgodzie z naszymi zasadami?
    • Czy reprezentują one najlepsze interesy JogaLifestyle?
    • Czy moje działania wspierają naszą misję i wizję?

6. Szacunek dla praw człowieka

Jesteśmy zdecydowani bronić i szanować prawa człowieka w każdym aspekcie naszej działalności, wspierając i chroniąc każdą osobę, z którą współpracujemy.